Privacybeleid

Privacybeleid

WFTour Ltd gevestigd te 30 Harbour Rd, Sun Hung Kai Centre Hong Kong hecht als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking veel belang aan de bescherming en privacy van haar Gebruikers. Wij willen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen.
Ons Privacybeleid beschrijft de verschillende soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website https://www.miami-hair-shop.com , hoe we deze gebruiken en de opties die gebruikers ter beschikking staan om ons gebruik van deze gegevens te beperken.
Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze diensten door al onze Gebruikers.
Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail.

 

Inleiding

Miami Hair Shop verzamelt persoonlijke gegevens van haar gebruikers.
Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.
Wanneer u onze site gebruikt, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle uitvoeringswetgeving die kan worden uitgevaardigd.


Welke gegevens worden verzameld?

Uw persoonlijke gegevens kunnen van u of automatisch via verschillende bronnen worden verzameld.
Gegevens die u ons rechtstreeks stuurt:
Wanneer je onze diensten gebruikt via onze website, stuur je ons informatie waarmee we je kunnen identificeren. Deze informatie zijn persoonsgegevens en worden naar ons verzonden wanneer :
- Uw registratie op de site
- Uw beheer/bewerking van uw Miami Hair Shop account
- Onze communicatie, op welke manier dan ook, in het bijzonder met onze klantenservice.
De persoonlijke gegevens die u ons stuurt zijn als volgt:
- Volledige naam
- postadres
- E-mailadres met de mogelijkheid, als u hiermee akkoord gaat, om e-mails of nieuws te ontvangen.
- Telefoonnummer.

Het verplichte of optionele karakter van de te verstrekken gegevens wordt aangegeven wanneer deze op de site worden verzameld. Verplichte gegevens moeten worden verstrekt omdat ze noodzakelijk zijn voor uw registratie op onze site en voor toegang tot elke andere dienst van Miami Hair Shop.
Zonder deze gegevens kan Miami Hair Shop u niet voorzien van de diensten die op de site worden aangeboden en kunt u zich niet registreren op de site.
Door uw activiteiten op onze site kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:
- Een geschiedenis van uitwisselingen tussen Miami Hair Shop en u
- Een geschiedenis van uw bestellingen op de site
- Een geschiedenis van financiële of boekhoudkundige transacties uitgevoerd op onze site

Persoonlijke gegevens verzameld met behulp van cookies:
Miami Hair Shop gebruikt cookies, web beacons, unieke identificatoren en vergelijkbare methoden om informatie te verzamelen over :
- de verschillende bezochte pagina's
- aangeklikte links
- andere handelingen die worden uitgevoerd tijdens het gebruik van onze site dankzij de inhoud van onze advertenties of e-mails.
Voor meer informatie over het gebruik van deze technologieën en/of hoe u ze kunt controleren, kunt u de betreffende sectie van dit Beleid raadplegen.


Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst:
Gebruik van onze diensten :
Uw persoonlijke gegevens stellen u in staat een Miami Hair Shop account aan te maken om artikelen te kopen, uw bestellingen te ontvangen en te verzenden.
Deze gegevens stellen ons in staat u nuttige informatie te sturen met betrekking tot uw activiteiten op de site en met u te communiceren over deze onderwerpen, met name in geval van een verzoek om assistentie (bijvoorbeeld het bijwerken van de status van een bestelling).
Uw informatie stelt ons ook in staat om de naleving van de huidige wetgeving, onze Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid te waarborgen.
Veiligheid en fraude :
Uw persoonlijke gegevens, inclusief contactgegevens, kunnen worden gebruikt voor fraudedetectie en bescherming, in uw en ons belang.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om de veiligheid van onze platforms te waarborgen, met name vanuit technisch oogpunt.
Adverteren :
We kunnen uw informatie gebruiken voor advertentiedoeleinden, met name om advertenties weer te geven op onze site wanneer u op het web surft.
Als u daar van tevoren mee hebt ingestemd, kunnen we deze gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze commerciële activiteiten, zoals promotieaanbiedingen of gericht nieuws.

Betaling:
Uw betalingsgegevens worden niet opgeslagen door Miami Hair Shop en worden rechtstreeks doorgegeven aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder (Stripe, PayPal). Deze informatie is nodig voor de betaling van de bestelling of uw terugbetalingen. Wij herinneren u eraan dat bij het gebruik van een van onze betalingsdienstaanbieders, hun bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing zijn.
We informeren je ook dat we je persoonlijke gegevens niet delen met derden, in het bijzonder voor marketingdoeleinden.

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan Klarna doorgeven, waaronder uw contactgegevens en gegevens over uw bestelling, zodat Klarna kan beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt en deze op uw behoeften kan afstemmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Klarna. privacyverklaring


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Hoe lang persoonlijke gegevens worden bewaard, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Wanneer u een account opent, worden de gegevens bewaard (alleen als u het vakje "Bewaar mijn gegevens voor de volgende keer" hebt aangevinkt) totdat u de account sluit of om sluiting verzoekt.
Uw financiële gegevens worden bewaard gedurende een periode die voldoet aan de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving.
We informeren u ook dat uw gegevens kunnen worden bewaard wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer we een legitieme reden hebben om dit te doen, in het bijzonder in het geval van fraude of schending van onze Algemene Voorwaarden.


Wie zijn de ontvangers van de verzamelde informatie?

Uw informatie kan worden doorgegeven aan derden. Hieronder vindt u een lijst met ontvangers:
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of een artikel koopt, geven we uw informatie door aan het/de betreffende lid/leden
- Wanneer we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of rechterlijk bevel
- Geaggregeerde gegevens, met name door middel van cookies, kunnen worden doorgegeven aan onze commerciële partners. Hun vertrouwelijkheidsbeleid zal ook op u van toepassing zijn.


Worden persoonlijke gegevens doorgegeven?

Miami Hair Shop verzamelt, verwerkt en bewaart uw gegevens binnen de Europese Unie (EU).
Gerichte reclame, e-mail en sms die u ons stuurt:
Waar u ons toestemming hebt gegeven en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden (bijv. nieuws, e-mails).
U kunt uw toestemming echter te allen tijde direct intrekken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar :
- Klik op de afmeldlink in al onze communicatie en volg de instructies hieronder.
- Neem rechtstreeks contact met ons op via het volgende e-mailadres
- Log in op uw Miami Hair Shop account > Login en vink het vakje "Ik wil graag nieuws en exclusieve aanbiedingen ontvangen" uit.

"Om u de betaalopties van Klarna te kunnen aanbieden, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan Klarna doorgeven, waaronder uw contactgegevens en bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt en deze op uw behoeften kan afstemmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Klarna. privacybeleid.”

Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
- Recht op toegang: u kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
- Recht op verwijdering of rectificatie: u kunt verzoeken om verwijdering of rectificatie van uw persoonsgegevens die volgens u onjuist of verouderd zijn. U kunt alle informatie die op u betrekking heeft rechtstreeks in uw Miami Hair Shop account wijzigen. Wij herinneren u eraan dat wij uw gegevens kunnen bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij van mening zijn dat dit legitiem is, in het bijzonder in geval van fraude of schending van onze Algemene Voorwaarden.
- Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Recht op beperking: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij herinneren u eraan dat dit recht van toepassing is wanneer:
- u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende de periode waarin wij de juistheid van uw gegevens kunnen controleren;
- Miami Hair Shop uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt en u verzoekt uw gegevens te beperken;
- uw persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten, maar wij deze niet langer gebruiken.
- Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Om uw rechten uit te oefenen of voor meer informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres.


Cookies

Om de geleverde dienst te verbeteren en te personaliseren, gebruikt Miami Hair Shop cookies, die bedoeld zijn om aan te geven wanneer een gebruiker de site bezoekt en om het gebruik ervan aangenamer te maken. De opties van de door de gebruiker gebruikte browser stellen hem in staat om geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van cookies en om deze indien nodig te weigeren.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat naar de computer van de Gebruiker wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. Als de Gebruiker zich heeft geregistreerd bij Miami Hair Shop, zal zijn computer een identificerende cookie opslaan die hem tijd zal besparen elke keer dat hij terugkeert naar de site van Miami Hair Shop, omdat het zijn e-mailadres zal onthouden. De gebruiker kan de instellingen van zijn browser wijzigen om te voorkomen dat cookies op zijn computer worden geïnstalleerd zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.


Waar worden cookies voor gebruikt op de website van Miami Hair Shop?

Wanneer u verbinding maakt met de website van Miami Hair Shop, kunnen wij, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw terminal installeren, waardoor wij de browser van uw terminal kunnen herkennen voor de duur van de geldigheid van de cookie. De cookies die wij plaatsen worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van uw keuzes, die voortvloeien uit de instellingen van uw browsersoftware die wordt gebruikt wanneer u onze site of onze applicaties bezoekt.
De cookies die wij uitgeven stellen ons in staat om:
- statistieken en volumes van het verkeer naar en het gebruik van de verschillende onderdelen van onze site of applicaties samen te stellen (bezochte secties en inhoud, afgelegde weg), zodat we het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren
- de presentatie van onze site of onze toepassingen aan te passen aan de schermvoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze site, afhankelijk van de hardware en de scherm- of leessoftware waarmee uw terminal is uitgerust
- om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (dienst waarop u zich hebt geabonneerd, inhoud van een winkelmandje, enz.)
- om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze site, zoals uw account, met behulp van identificatoren of gegevens die u ons eerder hebt toevertrouwd


Cookies die door derden op de site worden geplaatst

Vanwege toepassingen van derden die in onze site zijn geïntegreerd, kunnen bepaalde cookies door derden worden uitgegeven. De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij informeren u over het doel van de ons bekende cookies en de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.
We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, om het websiteverkeer te meten. Door deze dienst te gebruiken, verkrijgen we rapporten op basis van advertenties van het Google Display Network. Deze rapporten hebben betrekking op demografische gegevens van gebruikers, hun interessegebieden en gegevens die door derden worden verstrekt, zoals leeftijd of geslacht.
De informatie in deze rapporten stelt ons niet in staat om gebruikers persoonlijk te identificeren.
We gebruiken deze rapporten om onze marketingstrategie en diensten te verbeteren.


Uw keuzes met betrekking tot cookies

U hebt verschillende opties om cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen van invloed zijn op uw surfervaring op internet en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor cookies nodig zijn.
U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

 

De keuzes die uw browsersoftware u biedt

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of, omgekeerd, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de optie krijgt om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op uw terminal wordt opgeslagen.
1. Overeenkomst over cookies
De opslag van een cookie op een terminal is in wezen afhankelijk van de wensen van de gebruiker van de terminal, die deze wensen op elk moment en kosteloos kenbaar kan maken en kan wijzigen door middel van de keuzes die door zijn of haar browsersoftware worden geboden. Als uw browsersoftware het opslaan van cookies op uw terminal toestaat, kunnen de cookies die zijn ingesloten in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op uw terminal. Ze kunnen daar alleen worden gelezen door de afzender.
2. Cookies weigeren
Als u weigert cookies op uw terminal te accepteren of als u de cookies verwijdert die op uw terminal zijn opgeslagen, kunt u niet langer profiteren van een aantal functies die niettemin noodzakelijk zijn om bepaalde delen van onze site te bezoeken. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u geïdentificeerd moet worden. Dit zou ook het geval zijn als wij - of onze serviceproviders - om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit uw terminal met internet verbonden lijkt te zijn, niet zouden kunnen herkennen.
3. In voorkomend geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten die voortvloeien uit de onmogelijkheid voor ons om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.
4. Hoe oefent u uw keuzes uit, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Om cookies en uw keuzes te beheren, is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u vertelt hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
- Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
- Voor Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
- Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
- Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
- Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html, enz. U kunt ook onze webpagina bezoeken waarop wordt uitgelegd hoe u uw cookies kunt verwijderen.
Wat Google Analytics betreft, kunt u cookies met betrekking tot display advertising uitschakelen en de advertenties die worden weergegeven op het Google Display Network personaliseren via deze pagina https://adssettings.google.fr/u/0/authenticated.


"Flash"© Cookies van "Adobe Flash Player"™

"Adobe Flash Player"™ is een computertoepassing waarmee dynamische inhoud snel kan worden ontwikkeld met behulp van de computertaal "Flash". Flash (en toepassingen van hetzelfde type) onthoudt de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhoud dankzij een technologie die vergelijkbaar is met cookies. Adobe Flash Player"™ beheert deze informatie en uw keuzes echter via een interface die verschilt van die van uw browsersoftware. In zoverre uw Terminal mogelijk inhoud zal bekijken die ontwikkeld is met behulp van Flash-taal van de Site en Applicaties, nodigen wij u uit om toegang te krijgen tot uw Flash Cookie management tools rechtstreeks van http://www.adobe.com/fr/.

 

Wetgeving

Wij verbinden ons ertoe om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals uiteengezet in de Hongkong-wetgeving van de VRC.

Algemene voorwaarden voor tekstmarketing:
Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze sms-marketing en meldingen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
Door je telefoonnummer in te voeren bij het afrekenen en een aankoop te initiëren, door je in te schrijven via ons inschrijfformulier of via een trefwoord, ga je ermee akkoord dat we je sms-berichten (voor je bestelling, inclusief herinneringen voor verlaten winkelwagentjes) en marketingaanbiedingen per sms kunnen sturen. Je erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.
Je telefoonnummer, naam en aankoopgegevens worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc, een bedrijf uit de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens worden gebruikt om je gerichte marketingberichten en notificaties te sturen. Bij het versturen van de SMS berichten zal je telefoonnummer worden doorgegeven aan een SMS operator voor aflevering.
Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-berichten en kennisgevingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die we in onze berichten hebben opgenomen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat andere methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Er kunnen berichten- en datakosten van toepassing zijn.
Als je vragen hebt, kun je "HELP" sms'en naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Als je je wilt afmelden, volg dan de bovenstaande procedures